tisdag 14 november 2017

CanBus joystickarna från SVAB är inne i spelet!

Det har varit en extremt svår uppgift att få in joystickarna till Unity då vi använder oss av Christian Sandbergs canopen bibliotek  som är skrivit i python och unity utvecklas i .NET. Samtidigt har uppgiften att få in joystickarna till Unity underlättats med hjälp av HMS som sponsrade oss en CAN-to-USB modul 😀

För att kommunicera mellan python och C# har vi använt oss av namedPipeServerStream för att sätta upp en consumer/producer relation mellan de olika språken och processerna.

I filmen ser ni resultatet:) inte fullt optimerat med hastigheterna och dylikt men vi är nöjda! Återigen får jag ursäkta min grova småländska!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nu lämnar vi projektet och tackar för oss!

Efter mycket nerlagd tid och arbete lämnar vår projektgrupp nu över staffetpinnen till nästkommande ingenjörsstudenter inom Data,Elektro och...