fredag 19 januari 2018

Nu lämnar vi projektet och tackar för oss!

Efter mycket nerlagd tid och arbete lämnar vår projektgrupp nu över staffetpinnen till nästkommande ingenjörsstudenter inom Data,Elektro och Mekatronik.  Vi är väldigt nöjda med vårt resultat med tanke på den tid vi hade på oss och med den icke befintliga kunskapen inom området när projektet började (September 2017). 

Stort tacka samtliga partner som både bidragit till projektet med vägledning och hårdvara, utan er hade vi aldrig stått här idag med den prototyp vi har idag! 

Här bifogar vi bilder från slutpresentationen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nu lämnar vi projektet och tackar för oss!

Efter mycket nerlagd tid och arbete lämnar vår projektgrupp nu över staffetpinnen till nästkommande ingenjörsstudenter inom Data,Elektro och...