måndag 2 oktober 2017

Mätresultat

I fredags var vi elektrokillar ute på Kattegattgymnasiet och gjorde mätningar på en grävmaskin. Mätdatan kommer användas för att undersöka vilka förändringshastigheter en förare upplever i hytten vid arbete. Resultaten kommer lägga grunden för utformning av platform och val av motorer. Nu är vi på gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nu lämnar vi projektet och tackar för oss!

Efter mycket nerlagd tid och arbete lämnar vår projektgrupp nu över staffetpinnen till nästkommande ingenjörsstudenter inom Data,Elektro och...