onsdag 11 oktober 2017

PID reglerad rörelseplattform med Pitch, Roll och Yaw som parametrar


Till vänster i bild ser man en simulation av den fysiska plattformen och till höger i bild styr vi en bil i ett demospel.

Bilen i spelet är utrustad med en digital accelerometer där man kan hämta pitch, roll och yaw data. Alltså rotationerna runt x, y och z. Denna data används av den simulerade fysiska plattformen som också är utrustad med en accelerometer. Plattformen använder sina egna pitch, roll och yaw data som är-värden i ett reglersystem, bilens pitch, roll och yaw data är således bör-värden till reglersystemet. Med hjälp av PID-regulatorn och dessa parametrar styrs plattformens ställdon till rätt positioner för att återspegla bilobjektets Pitch, roll och yaw.

//Emil och Patrick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nu lämnar vi projektet och tackar för oss!

Efter mycket nerlagd tid och arbete lämnar vår projektgrupp nu över staffetpinnen till nästkommande ingenjörsstudenter inom Data,Elektro och...